Lirik Lagu Rya Fitria – NAON LEPATNA

By | Januari 18, 2023
Rya Fitria - NAON LEPATNA

Sanes kalepatan salira
Saupami nyimpen rasa
Sanes kalepatan salira
Saupami nyimpen cinta
Ie takdir ti gusti
Moal tiasa robih deui
Abdi teu daya teu upaya
Kana kersana

Naha lepat urang duaan
Pami silih pikaheman~
Naha lepat urang duaan
Nu akhirna rerendengan

Deudeuh urang duaan
Lain saukur pupulasan
Kembang-kembang asih urang duaan~
Kembang kaheman

Naon lepatna..
Pajarkeun, ngarebut cinta
Naon lepatna..
Lamun seg ie jodona..

Naon lepatna..
Urang sok, ngabagi rasa
Jodo jeung pa~ti..~
Eta mah kersaning gus~ti..~
Abdi mah, mung sau~kur tu`mari~ma..~

Naha` lepat urang`~ dua`an~
Pami silih, pika`heman~
Naha` lepat urang`~ dua`an~
Nu akhirna, rerende`ngan~

Deudeuh` urang~ dua~an~
Lain` sau`kur pu~pula`san~
Kembang-kembang asih`~ urang dua`an~
Kembang` kahe~man~

Naon` le`patna..~~
Pajarkeun, nga`re~but cinta`..~
Naon` le`patna..~~
Lamun seg ie~ jodo`na..~

Naon` le`patna..~~
Urang sok, ngaba~gi` rasa`~
Jodo` jeung pa~ti..~
Eta mah kersa`ning gus~ti..~
Abdi mah, mung sau~kur tu`mari~ma..~

Naon` le`patna..~~
Pajarkeun, nga`re~but cinta`..~
Naon` le`patna..~~
Lamun seg ie~ jodo`na..

Lirik Lagu Yang Terkait:
Rya Fitria – Naon Lepatna

Temukan Mp3 Rya Fitria – NAON LEPATNA