Tag Archives: Tri Puspa

Lirik Lagu Tri Puspa – Spanduk Misi Tali

Ngelah kurenan jiwane otak pembisnis Teka ling nyopir nyalukin dadi ojek Ulian servis beli luwung ane memuaskan Pelanggan sing sabar ngantosang Negakin ojek beline Ojek beli lais tegakin pelanggan Be mulai ngenah beli main belakang Yening telpone megering Langsung beli mecuet Sepanan~ nyicipin~ laklake jumah Ane nyangkek gati Cak kocak kocak baut motor beli Kocak… Read More »

Lirik Lagu Tri Puspa – Bawak

Bawak liyu nak nyambatang tiang jani Body buntek lime batis bawak Nanging tiang sing merase minder Yen elek tusing ade kelekang Bonsai body semeter tiang nggak sampai Nanging tiang sing sanget nyangetang Depang anake pada ngadanin Tiang tusing peduli apa kata orang Ne penting dibawa happy saja Diapin bawak bodi tiang Liyu anak ngedotang Diastun… Read More »

Lirik Lagu Tri Puspa – Singgah Di Hati

Jani tiang sube merase Kadung sube jatuh tresne Tiang tekening ragan beli Nanging ade sebet di hati Beli tusing kel gelahang Sujatine tiang sing ngerti Tekening rase puniki Saje mule tresnane bute Laksane pelih sing merase Yening sube ulian tresne Reff: Sujatine tiang sube nawang Beli ade ne ngelahang Tresnan tiang ken beli Tulus uli… Read More »

Lirik Lagu Tri Puspa – Spanduk Hari Raya

Tiang tusing cerewet ape buin ngelarang Yening beli ngelindeng ngalih hiburan Ape buin beli sai megadang Yening mulih beli kanti tengah malam Mue pucet bayun beline enduk Ulian darah berkurang Kewale ingetang gajih beli abulan Denyen engsap beli nyetor ken tiang Tiang dijumah perluken hiburan Pang sing setres tiang butuh perawatan Apang jegeg care bintang… Read More »

Lirik Lagu Tri Puspa – Dilema Rumah Tangga

Yen anak eluh Pasti ngarep pang bagie Nyalanang hidup yen sube mekurenan Boye je tresne tusing ngae bagie Salah memileh bise dadi sengsare Ne care tiang Jani sube ngrasayang Salah pilihang sewai meuyutan Yen ne seselin sube kadung jalani Yen care nasine sube dadi bubur Reff: Yen kal mepalasan Ne dadi kenehang Pianake pasti Kal… Read More »

Lirik Lagu TRI PUSPA – TUSING JODOH TIANG

Nak luh cen sing sakit Nak luh cen sing sedih Yen nepuk unduk care tiang Ape ne kuangan Bukti tresnan tiang Mekejang sube keserahang Mekelo beli be ajak tiang Dadi nak eluh elenan di pelaminan Reff: Sepantes ne tiang ane di pelaminan Mesanding ajak beli saksiang undangan Ngude melenan sing care arepang Mekelo nyayangang jodoh… Read More »

Lirik Lagu Tri Puspa – Sebates Menyame

Suksma Beli aturang Titiang Unduk sayang Beli kapining Tiang Diastung Tiang suba nawang Tresnan Beli sebates menyame Nanging Tiang mrasa elek Ken kurnan Beline Sanget cemburu ken tiang Uling hatin Tiange paling dalem Ten wenten keneh ngerebut i Beli AMpurayang embok sampun salah tampi Ampurayang mbok Tiang boye je pelakor Embok suba nawang Tiang menyame… Read More »

Lirik Lagu Tri Puspa – Beli Tusing Buat Tiang

Sube mekelo irage metunangan Be bareng-bareng care mekurenan Rerame pada nawang Beli sai ke umah tiang Sing medaya ragan beli Ngalain tiang mejangkepan Tusing je ulian mekelo metunangan Iraga lakar dadi mekurenan Yening sube sing jodoh Sinah pasti kel mepalasan Cara tiang be ngrasayang Sakit hatine mepalasan Reff: Tiang sing ngidaang kel ngengsapang Beli nu… Read More »