Tag Archives: Ray Peni

Lirik Lagu Ray Peni – Bentrok Ormas

Rasa sing sabar sube tiang ngantosang Sapetekan beline petenge jani Beli mejanji lakar nganggurin tiang Nguda kanti kali jani beli sing teka Sube sing kuat tiang nahenang rindu … Antiang beli luh, sabar malu luh Jalane macet pak polisi ngorahang Di depan ade ormas mesiat Saling tebas… Reff : Alon-alon beli ring margi Sing kenapa… Read More »

Lirik Lagu Ray Peni – Nongosin Nak Beling

Yen dirgamayang tiang Hidup irage jani Tak bine sekadi Nongosin nak beling gede Yening mekelo kalain Takut piyanake lekad Sube tongosin Ngude sing lekad lekad Ade bayune megae Nanging setengah hati Sebet hatine Mekejang ngraseyang sepi Yening tusing megae Ape kal ajiang buin mani Lawan lawanin Diastun setengah hati Misi nepukin nyame meuyutan Di sosial… Read More »

Lirik Lagu RAY PENI – ANAK RANTAU JADI GUBERNUR

Uling buleleng merantau ke bandung Pindan srandang-srendeng Jani hidupe suba luwung Uling karangasem merantau ke sanur Pidan pak koster resem Nanging ne jani dadi gubernur Sing ada cerita pipis ulung uling langit Mumpung rage nu muda Seleg-selegan megarapan Hidup dirantauan pebedikan je memunyah Setate ingetang pebesen meme bapa jumah Dikampung be sing ade Dirantauan jeg… Read More »

Lirik Lagu Ray Peni – Gering Agung

Ngude kene lacure irage dadi manusa Hidup di mercapada ne jani kena gering agung Sakite sing ngerambang ape mekejang manusane takut Takut sing bani pesu yen ngoyong jumah ape kel ajeng Yen iraga memengkung pesu takutin kena gering agung Buin pidan kaden kal suwud gering agung tiang bingung ngenehang Reff: Kije laku ne jani mengadu… Read More »

Lirik Lagu Ray Peni – PLAY BOY KAPOK

Bes ajum saja kenehe merasa ngelah pipis liu Lemuh saja bibihe ngerayu anak istri ring margine Ane lakar anggon tunangan seken Mekejang kaden luwung makejang kaden melah Sujatine paling melah Tunangan ne seken satia bakat kutang Sisubane makejang suba bakat anggon tunangan Mare jani tiang sadar sing ade ne seken satia Karma phala ne mejalan… Read More »