Tag Archives: Nisha Sabian

Lirik Lagu Nisha Sabian – MATHASIBNISH

Mathasibnish ‘ala dzanba ‘amaltun Taya habibumatlumnish Tul umri bakhafinnana Aagrah yawum ahsaasakh Matsibnish a’iyish Anaraf targaa’alak ba’di Khintak liyamafish Umri masyakkit lawhatta Tswa nifkoholosak Yama’ulta alaaik Innin ta anana ma bitfakar shilafuruhak Bitho’ul ayishlikwin ta’ayash basirruhak Bitho’ul ayishlikwin ta’ayash basirruhak Ana shufta’anikh Wikaman bit khadiba ‘ Aynukayitul hikayat Kulli ma’aroblathi Ba’ittni annak masafath Kulli ma’aroblathi‚Ķ Read More »