Tag Archives: Jumirin Se

Lirik Lagu Jumirin SE – Wahyuning Langit

Sewu warso wus kapingit Jroning garba tinompo wahyuning langit Sak titah wantah dumadi Ginulang mring urip kang sejati Ginaris murbeng dumadi Cinipto satriyo kang hamengku gati Linambaran sang hyang widi Mangun projo satuhu ing bekti Kinodrat ing gusti, ginaris ing pesti Tumuruning satriyo sejati Ngawiyat sayekti, ngawiyat ngawiti Sinengkuyung kawulo kang wus nyawiji Ginaris ing… Read More »