Lirik Lagu ARY KENCANA – HTS (Hubungan Tanpa Status)

By | Juni 25, 2022
ARY KENCANA - HTS (Hubungan Tanpa Status)

Uli simalu raga ketemu
Sing taen mule saling nyambatang tresna
Keto maseh ragan adine ditu
Sing taen nuntut tresnan beline
Sing ngitungang kenken bin mani…
Ne penting jani, irage “happy”….

Tanpa status iraga mademenan
Nanging suba cara anak makurenan
Tusing taen inget teken dosa
Ne penting ngaih kenehe lega…
Bes keliwat ngulurin indriya
Nguber suarga ane di sekala….

Nanging galah terus mejalan
Beli jani ngelah pianak kurenan
Diastun baat lakar nyambatang
Ampurang beli ten ngidaang nugtugang..

Lewat gending puniki beli ngidih pelih
Dumogi ja adi mireng di radio
Lewat gending puniki beli buin ngidih
Hapus ja adan beli di ingetan adi

Beli ngarepang adi ngalih kurenan
Ne mula seken-seken sayang…
Seken-seken demen, seken-seken tresna
Nampingin sisan idup adine
Ngewangun kluarga sane bagia..

Nanging galah terus mejalan
Beli jani ngelah pianak kurenan
Diastun baat lakar nyambatang
Ampurang beli ten ngidaang nugtugang..

Lewat gending puniki beli ngidih pelih
Dumogi ja adi mireng di radio
Lewat gending puniki beli buin ngidih
Hapus ja adan beli di ingetan adi

Beli ngarepang adi ngalih kurenan
Ne mula seken-seken sayang…
Seken-seken demen, seken-seken tresna
Nampingin sisan idup adine
Ngewangun kluarga sane bagia..

Lirik Lagu Yang Terkait:
Ary Kencana – HTS Hubungan Tanpa Status

Temukan Mp3 ARY KENCANA – HTS (Hubungan Tanpa Status)